Cover photo for Lien Bach Huynh's Obituary
Lien Bach Huynh Profile Photo
Lien

Lien Bach Huynh

d. March 9, 2021

CÁO PHÓ

Chúng tôi rất đau đớn báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc:

Cô: Danielle Huỳnh Bạch Liên

Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1967 Năm Đinh Mùi

Đã từ trần vào lúc 9:00 sáng ngày 09 tháng 03 năm 2021 tại Rochester, New York

Nhằm ngày 26 tháng 01 năm Tân Sửu

Hưởng Dương 53 tuổi

Linh cữu quàn tại:

FARRELL & RYAN FUNERAL HOME

777 LONG POND ROAD, ROCHESTER, NY 14612

ĐIỆN THOẠI SỐ 585-225-0248

Lễ Thăm Viếng: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 03 năm 2021

Từ 10:00 sáng đến 1:00 trưa

Lễ Động Quan: Sẽ Di Quan vào lúc 1:00 trưa cùng ngày.

Tang Gia Đồng Khắp Báo:

Bùi Huy Quát Chồng

Bùi Thanh Vy Con Gái

Trong lúc tang gia bối rối,

Có điều chi sơ xót mong quý khách niệm tình miễn chấp.

***TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ***

*** XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU***

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM ROCHESTER, NEW YORK thực hiện.

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Lien Bach Huynh, please visit our flower store.

Service Schedule

Past Services

Visitation at Funeral Home

Friday, March 12, 2021

10:00am - 12:00 pm (Eastern time)

Farrell - Ryan Funeral Home

777 Long Pond Road, Rochester, NY 14612

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Funeral Service

Friday, March 12, 2021

Starts at 12:00 pm (Eastern time)

Farrell - Ryan Funeral Home

777 Long Pond Road, Rochester, NY 14612

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Visits: 0

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree